Psycholog a dětský psycholog Praha 5

"Každé trápení v sobě skrývá cestu k řešení" 

Doléhá na Vás nebo Vaše dítě problém, kterým se už dlouho zaobíráte, ale stále se Vám nedaří ho úplně vyřešit? Vrací se ve stejné nebo trochu pozměněné podobě? Děláte, co můžete, ale přesto to někde vázne?

A co to vzít za úplně jiný konec?

Bude mi velkou ctí, pokud Vás nebo Vaše dítě budu moci doprovázet ve Váší složité životní situaci, tak abychom mohli společně nalézt východisko.

V příjemné atmosféře mé praxe se společně pokusíme zmapovat problém, pochopit ho, postihnout jeho klíčové souvislosti a načrtnout další postup, schůdnou cestu k jeho řešení.

Individuální psychoterapie

Jde o rozhovor mezi klientem a psychologem, kdy společně mapují situaci a postupně hledají východiska, řešení. Jedná se o působení psychologickými prostředky, které si klade za cíl odstranění nebo zmírnění potíží a podle možností též odstranění jejich příčin.

Jak to probíhá

Rodinná terapie

Jde o velmi účinnou metodu psychoterapie, která se osvědčuje zvláště u dětí a adolescentů. Využívá se v situacích, kdy je zřejmé, že problém dítěte nebo dospívajícího úzce souvisí se situací v rodině, s postojem dalších členů rodiny – zpravidla rodičů či sourozenců. V tomto případě jsou společná setkání mnohem efektivnější než individuální práce pouze s jednotlivcem.

Jak to probíhá

Terapeutické postupy při práci s dítětem

U dětských klientů kromě mluveného slova využívám dětem velmi blízké a přátelské postupy – jako práci s kresbou, hru s plyšovými hračkami a maňásky. Pro děti, které nejsou a ani nemohou být verbálně tak zdatné jako dospělí, jsou takové metody mnohem více přirozenější než prostý rozhovor a neustálé domlouvání, které nakonec často bývá bez efektu, a to i přestože se dítě tváří, že všemu rozumí.

Jak to probíhá

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
PlayPause

Konzultační hodiny

Pondělí Zavřeno
Úterý 9:00 - 17:00
Středa 9:00 - 16:00
Čtvrtek 9:30 - 17:30
Pátek Zavřeno

 

Barvitiova 934/2

Praha 5 – Jinonice

 

Telefon: 775147714

E-mail:  psycholog1@outlook.com

Objednejte se