Jak to probíhá?

Po předchozím telefonickém nebo elektronickém objednání proběhne ve sjednaném termínu a čase zpravidla 60-minutové sezení. Během této doby se budeme zabývat tématem podle Vaší volby, formulujeme Vaši zakázku.

Cílem je vyřešení nebo alespoň výrazné zmírnění problematické situace v co nejkratším čase. Jsou případy, které jsou řešitelné již během jednoho sezení, v mnoha případech je však třeba vícero terapeutických konzultací.

Využívám tyto metody:

  • individuální psychoterapie
  • rodinná terapie
  • terapeutické postupy při práci s dítětem

Individuální psychoterapie

Jde o rozhovor mezi klientem a psychologem, kdy společně mapují situaci a postupně hledají východiska, řešení. Jedná se o působení psychologickými prostředky, které si klade za cíl odstranění nebo zmírnění potíží a podle možností též odstranění jejich příčin.

Rodinná terapie

Jde o velmi účinnou metodu psychoterapie, která se osvědčuje zvláště u dětí a adolescentů. Využívá se v situacích, kdy je zřejmé, že problém dítěte nebo dospívajícího úzce souvisí se situací v rodině, s postojem dalších členů rodiny – zpravidla rodičů či sourozenců. V tomto případě jsou společná setkání mnohem efektivnější než individuální práce pouze s jednotlivcem.

Terapeutické postupy při práci s dítětem

U dětských klientů (od 8 let) kromě mluveného slova využívám dětem velmi blízké a přátelské postupy – jako práci s kresbou a hru s plyšovými hračkami. Pro děti, které nejsou a ani nemohou být verbálně tak zdatné jako dospělí, jsou takové metody mnohem více přirozenější než prostý rozhovor a neustálé domlouvání, které nakonec často bývá bez efektu, a to i přestože se dítě tváří, že všemu rozumí.

Vaši situaci je též možno zdarma konzultovat prostřednictvím e-mailu. Pokusím se Vám odpovědět podle svých možností co nejdříve.