Ceník

Individuální či rodinné sezení / 60 min. – 800 Kč

!!! Upozornění!!! Aktuálně mohou na základě vládních opatření konzultace probíhat pouze formou on-line, WhatsApp videohovor nebo Skype.

 

 

Nepožaduji žádná lékařská doporučení, zachovávám úplnou mlčenlivost.

Pokud bude sjednaný termín klientem zrušen později než 24 hodin před začátkem setkání, je nutné uhradit 50% částky.