Mgr. Kamila Prokešová

Vzdělání a výcviky:

1996 – 2001 – studium jednooborové psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

2011 – 2016 – výcvik v systemické rodinné psychoterapii při Institutu rodinné terapie Praha

2017 – výcvikový program Narativní práce s dětským traumatem v délce jednoho roku

2018 – certifikát rodinného a systemického terapeuta SOFT (Společnost rodinných a systemických terapeutů)

2019 – kurz Identita dítěte v náhradní rodinné péči

Praxe:

2001 – 2002 – Institut pro nevidomé, Würzburg, Německo

2002 – 2019 – psycholog v Diagnostickém ústavu a středisku výchovné péče Praha 4

od r. 2019 – soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe

od r. 2020 – psycholog při ATODA Medical, Praha 7

 

U dětí (od 6 let) a dospívajících se zaměřuji především na řešení výchovných a jiných závažných problémů, přičemž se jedná o široké spektrum jevů:

  • konflikty mezi rodičem a dítětem, psychické potíže související s rozvodem rodičů
  • výukové problémy, vyhýbání se školní docházce, problematické vztahy s vrstevníky či učiteli
  • strach a úzkost, potíže s usínáním
  • sklon k sebepoškozování (např. způsobování řezných ran na končetinách)
  • ohrožení mladistvých návykovými látkami (rozlišení závažnosti dané problematiky)
  • agresivní jednání, krádeže, vzdor

Mám dlouholeté zkušenosti v oblasti řešení velmi vážných psychických problémů vznikajících na podkladě prožitého psychického traumatu – jedná se o smrt či ztrátu blízkých osob, sexuální zneužití, psychické a fyzické týrání, šikana aj.

Jde zpravidla o jevy, které svojí intenzitou mnohonásobně překračují dobu svého vzniku a mohou zásadním způsobem negativně až destruktivně ovlivňovat další život jedince, především partnerský vztah, péči o děti a oblast zaměstnání.

U dospělých klientůse kromě následků psychického traumatu též zabývám zvládáním zásadních životních změn a nároků všednodenního života, řešením konfliktů a krizí v partnerském vztahu, úzkostnými stavy, nízkým sebevědomím aj.

Jsem matkou dvou synů.

Ve volném čase se věnuji sportu, zajímám se o výtvarné umění.