Mgr. Kamila Prokešová

Vzdělání a výcviky:

Magisterské studium jednooborové psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Výcvik v systemické rodinné psychoterapii při Institutu rodinné terapie Praha (v délce pěti let)

Výcvikový program Narativní práce s dětským traumatem (v délce jednoho roku)

Certifikát rodinného a systemického terapeuta SOFT (Společnost rodinných a systemických terapeutů) a člen SOFT

Kurz Identita dítěte v náhradní rodinné péči, Formy sebepoškozování dětí, Trendy v užívání navýkových látek u mladistvých aj.

Praxe:

2001 – 2002 – Institut pro nevidomé, Würzburg, Německo

2002 – 2019 – psycholog v Diagnostickém ústavu Praha 4

od r. 2019 – soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe

2019 – 2022 – psycholog při ATODA Medical, Praha 7

od r. 2020 – psycholog Střediska výchovné péče, Praha 4

 

U dětí (od 8 let) a dospívajících se zaměřuji především na řešení výchovných a jiných závažných problémů, přičemž se jedná o široké spektrum jevů:

  • konflikty mezi rodičem a dítětem, psychické potíže související s rozvodem rodičů
  • výukové problémy, vyhýbání se školní docházce, problematické vztahy s vrstevníky
  • strach a úzkost, potíže s usínáním
  • sklon k sebepoškozování (např. způsobování řezných ran na končetinách)
  • ohrožení mladistvých návykovými látkami (rozlišení závažnosti dané problematiky)
  • agresivní jednání, krádeže, vzdor

Mám dlouholeté zkušenosti v oblasti řešení velmi vážných psychických problémů vznikajících na podkladě prožitého psychického traumatu – jedná se o smrt či ztrátu blízkých osob, sexuální zneužití, psychické a fyzické týrání, šikana aj.

Jde zpravidla o jevy, které svojí intenzitou mnohonásobně překračují dobu svého vzniku a mohou zásadním způsobem negativně až destruktivně ovlivňovat další život jedince, především partnerský vztah, péči o děti a oblast zaměstnání.

U dospělých klientůse zabývám především disharmonickými rodinnými vztahy, zvládáním zásadních životních změn a nároků všednodenního života, úzkostnými stavy, pochybování o sobě, nízkým sebevědomím aj.

Jsem matkou dvou synů.

Ve volném čase se věnuji sportu, zajímám se o výtvarné umění.